Početna / Front Page Slide Show / U službi lažne zastave
U službi lažne zastave

U službi lažne zastave

FALSE FLAG, naziv za tajnu vojnu operaciju, teroristički čin, sabotažu ili političku akciju koju organizuje i sprovede država ili organizacija, ali na način da je pripiše drugoj, uglavnom suparničkoj državi ili organizaciji. Cilj operacije pod lažnom zastavom je manipulacija javnosti i stvaranje izgovora za političke akcije kao što su uvođenje ekonomskih sankcija, vanrednog stanja, objava rata, vojna intervencija itd. 

PIŠE: Ivan Điković 

Diplomatije i bezbednosne službe mnogih država su, tokom 20. veka, priznavale organizovanje i upotrebu operacija pod lažnom zastavom. Iako Ženevska konvencija u članovima 37, 38 i 39 strogo zabranjuje upotrebu „perfidne varke“ prilikom oružanih sukoba, ovaj „alat“ su mnogi upotrebili kao osnov za državne udare, političku destabilizaciju i započinjanje vojnih sukoba.
Paljenje Rajhstaga, napad na radio stanicu u Glajvicu, artiljerijski napad na Mainilu, događaj u Tonkinškom zalivu, dovođenje Sadama Huseina u vezu sa napadima od 11. septembra 2001. i plasiranje neistinitih informacija o oružju za masovno uništenje u rukama Iračana, su dokazane i potvrđene False Flag operacije koje su oblikovale i usmerile građansku podršku vojno-političkom intervencionizmu.
Bezbednosne službe su od sredine 20. veka prepoznale da terorizam može da bude unapređen u „alat“ za izvođenje False Flag operacija. Ipak, teško je poverovati da, u moru terorističkih napada koji su se dogodili od šezdesetih godina prošlog veka, pa do sada, nije isplivao ni jedan konkretan dokaz da su teroristički napad organizovale i sprovele legalne bezbednosne službe neke države ili nekog vojnog saveza.
Odgovor na ovu nedoumicu je jednostavan. Terorizam je oblik borbe kojem nije potreban taj vid organizacije. Dovoljno je da, izazivanjem siromaštva, kontrolisanog nasilja, antagonizama po verskoj, rasnoj, nacionalnoj ili političkoj osnovi, terorizmu dopustimo da se širi na određenom prostoru. Uz malo političkog usmeravanja, njegove žrtve će, na kraju, da postanu i građani koji žive u sistemu koji mu je dozvolio da nastane. Terorizam je idealna False Flag operacija. Rat protiv njega može da bude beskonačni sukob „dobra i zla“, a strah od potencijalne opasnosti uvek drži ljude u strahu.
Kao što sam napisao u članku „Spašavanje slobode“: „Perfidnost oduzimanja slobode, gledana kroz prizmu polaganja slobode pod noge “višim” ili “državnim interesima”, danas je dovedena do savršenstva. Gospodari se, u „demokratijama“ oslanjaju na kredibilitet medija i plasiranje informacija u cilju nevažnih polarizacija, skretanja pažnje sa aktuelnih problema ili zamena teza. Oni to rade kako bi u umovima porobljenih individua kreirali verovanje kako su upravo u jednom od ovakvih društava ili ovakvih sistema slobodni. Paralelno sa tim upire se prstom u “neslobodna”društva u kojima je fizička sila dominantna, a koja služe kao premisa kojom vlasti pokušavaju da dokažu visok stepen slobode u “demokratijama”.
To mišljenje o sopstvenoj slobodi kao najvećoj uskoro u mnjenju pojedinca dobija oblik „znanja“. Negovanje verovanja da život u takvom društvu istovremeno donosi i doživljaj najvećih sloboda, zahteva postojanje „demokratskih“ i „totalitarnih“ društava u istom vremenskom okviru. Ti, samo na izgled, suprotstavljeni sistemi, upravo su deo jedne doktrine ropstva. Otud potiče nevoljnost više nego potentnih „demokratija“ da demontiraju i sa društveno-političke pozonice trajno uklone „nasilne“ sisteme. Baveći se njima, “slobodna” društva pažnju svojih građana okreću od razmišljanja o sopstvenim slobodana, ka veštački kreiranim krizama. Samim tim odlažu i političke i fizičke akcije vezane za stanje slobode u svom sistemu.“
Potpuno iskreno i objektivno možemo da tvrdimo da su najveće vojne sile, s obzirom na tehnologiju i naoružanje koje poseduju, u stanju da trajno ukinu svaku ozbiljniju terorističku pretnju. Ka tom cilju se, prividno, i formira volja naroda u onim sistemima kojma terorizam preti, ali se ona koristi samo kao opravdanje za produžetak politike neoimperijalizma, što je, istini za volju, samo politički korektan izraz za sistem u kojem živimo, a čije pravo ime je korporativni fašizam.
Zato su sve reakcije na terorističke napade, počev od onih iz mase naroda, poput „Je suis Charlie“, iscrtavanje zastava, paljenje sveća, prebrojavanje žrtava i rasprava o tome koje su žrtve favorizovane, a koje zanemarene, samo emotivna, empatijska i polu-svesna reakcija na zločin. Takvu reakciju sistem predviđa i projektuje je da bude deo medijske matrice kojom izaziva i širi strah. U tom strahu se rađa nemoćni bes koji traži zaštitu. Naravno, sistem tumači zaštitu i bezbednost samo kroz prizmu “privremenog” ukidanja mnogih stečenih ljudskih i građanskih prava. Državno-korporativna mašinerija u tome pronalazi opravdanje za nastavak intervencionizma, političke i ekonomske manipulacije nad narodima, državama i tržištima kojima su odavno oduzeli suverenitet.
Terorizam, dakle, ne možemo da pobedimo tako što ćemo rešavanje tog problema da predamo u ruke sistemu koji ga je omogućio i koji ga koristi kao izgovor za “trajni rat”. Prvi korak u eliminaciji terorizma je odricanje od politike intervencionizma. Ali, budući da je ona samo sredstvo u službi korporativnog sistema, zahtev bi trebalo da bude odustajanje od nasilnog preuzimanja tržišta i eksploatacije. Kako postojeći sistem ne može da digne ruke od otimanja i prisilne eksploatacije, budući da bi time ukinuo sam sebe ali i korporacije oko čijeg interesa je savijen, postaje jasno da je problem terorizma samo jedna od brojnih anomalija koje je kapitalizam u ovom stadijumu razvoja izazvao.
Početak i kraj ovog, i svih drugih pitanja vezanih za ekonomsku i društvenu organizaciju, konačno glasi, kakva bi trebalo da bude priroda imovine na planeti koju iz minuta u minut naseljava sve više ljudskih bića. To je problem oko kojeg čovečanstvo već vek ipo vodi ogorčenu borbu i pitanje čije će rešavanje dugoročno da odredi sudbinu naše planete i svih njenih žitelja.

Share Button

FB Komentari

komentar/a

O Ivan Djikovic

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top